pismo ikona
šport TV 1 logo
šport TV 2 logo
šport TV 3 logo

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, kot upravljalec vaših osebnih podatkov le te pridobiva, hrani in uporablja. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 18. 01.2019.

Ta pravila o zasebnosti veljajo za (i) uporabo spletne domene www.sport-tv.si, (ii) izvedbo dogodkov in prijave na takšne dogodke, (iii) prijavo na ŠPORT TV e-novice, (iv) obveščanje preko naših socialnih kanalov in aplikacij, (v) za izpolnjevanje različnih kontaktnih obrazcev, ki so na voljo na naši spletni strani, (vi) za sodelovanje v nagradnih igrah v organizaciji ŠPORT TV (vii) izvedbo e-marketinških akcij in (viii) vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od (i) – (viii): Storitve).

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti.

O nas

Upravljavec osebnih podatkov je ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Za vse pripombe, vprašanja, pritožbe, kršitve ali uporabniške izkušnje povezane s Storitvami lahko naslovite na nas preko e-naslova:  info@sport-tv.si ali po pošti na naslov ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer prek vaše uporabe naše spletne strani in njihovih funkcij, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družabnih medijev, ko naročate Storitve, ko ste uporabili katero koli od naših spletnih strani ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.

Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih virov.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

-vaše ime in priimek,

-vaš e-poštni naslov,

-vašo telefonsko številko,

-informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš IP naslov in vrsta brskalnika, lokacijo vaše naprave, vrsta naprave), ki jih dobimo s pomočjo piškotka,

-informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili), ki jih dobimo s pomočjo piškotka,

Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletni domeni www.sport-tv.si s klikom na prazna okna potrdi uporabo svojih osebnih podatkov ter klikom na gumb »Potrdi«, »Prijavi« »Naroči« in podobno potrdi, da soglaša s temi splošnimi pogoj in  daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov.

Uporabnik je izključno sam odgovoren za pravilnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke (nameni obdelave)

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

-v povezavi z vašo uporabo Storitev,

-upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših obiskovalcev ter prilagajamo naše spletne strani, marketinške vsebine in storitve glede na vaše potrebe in želje,

-segmentiranje podatkov o vas na podlagi vaših aktivnosti in interesov na naši spletni strani z namenom zagotavljanja vam prilagojenih (personaliziranih) vsebin in ponudb,

-deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: prejemniki podatkov), ki so so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so (i) dobavitelji oziroma ponudniki e-pošte in (iI) dobavitelji oziroma ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov,

-za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam,

-v zvezi s katerim koli pravnim ali morebitnim pravnim sporom ali postopkom. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.

-z vašim izrecnim soglasjem za namene e- oglaševanja in e-mail marketinga, da vas obveščamo o naših storitvah, vsebinah, novostih, organizaciji dogodkov, da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

-kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, lahko kadarkoli prekličete dano soglasje, če nam pošljete elektronski naslov na info@sport-tv.si. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite preko povezave “Odjavljam se od e-novic”, ki se nahaja v e-sporočilih, ki vam jih pošljemo.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke shranjuje ŠPORT TV na lastnih strežnikih oziroma strežnikih naših dobaviteljev IT storitev, ki se nahajajo v EU. Prihaja pa tudi do obdelav vaših osebnih podatkov tudi izven Evropskega gospodarskega prostora. Več si lahko preberete v Politiki piškotkov.

Zavarovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi bo ŠPORT TV ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov.

ŠPORT TV bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z ŠPORT TV, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov uporabnikov na teh spletnih straneh.

Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

Čas hrambe je:

-podatki podani za namen pošiljanja e-novic se hranijo do odjave posameznika,

-podatki zbrani za ostale e-marketing aktivnosti se hranijo glede na rok, ki ga določa proizvajalec piškotka.

Pravice uporabnika

ŠPORT TV zagotavlja uresničevanje vseh pravic uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.

Od ŠPORT TV lahko kadar koli zahtevate:

-podatek o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki,

-dostop do lastnih osebnih podatkov (vpogled in njihovo prepisovanje), za prepis katerih vam bomo skladno s pravilnikom, ki ureja zaračunavanje stroškov pri izvrševanju posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, zaračunali materialne stroške,

-informacije v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov (namen obdelave, vrsta podatkov, uporabnikih podatkov, času hrambe),

-popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, kar bomo popravili v najkrajšem možnem času od posredovanja obvestila (»pravica do popravka« po 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov),

-izbris vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«, če so izpolnjene predpostavke po 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, posebej pa v primeru preklica privolitve),

-pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave,

-pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica,

-prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja,

-prenos podatkov, skladno s pogoji iz 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov,

-preklic privolitve.

Za izvajanje katerekoli od vaših pravic nas kontaktirajte na info@sport-tv.si.

Vaše pravice se izvajajo skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi.

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče preko profila Klub ŠPORT TV daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev ali ostalih aktivnosti javnega zavoda ŠPORT TV.

Piškotki, ki jih uporabljamo so navedeni v spodnji preglednici:

Vrsta Ime Namen Trajanje
Facebook _fbp Shrani piškotke za ponovno trženje 180 dni
Hotjahr _hjIncludedInSample Namenjen temu, da HotJar identificira, ali je obiskovalec vključen v vzorec, namenjen spremljanju klikov in snemaju sej na strani. 1 Leto
Google Inc _gat_UA-24874372-1 Ti piškotki omogočajo, da štejemo obiskovalce in vire prometa in s storitvami Google Analytics izmerimo in izboljšamo učinkovitost spletnega mesta. 10 min
Google Inc _gid Uporablja se za razlikovanje med uporabniki. 24 ur
Google Inc _ga Piškotek se uporablja za razlikovanje med uporabniki in sejami. Posodobi se vsakič, ko se podatki pošljejo v Google Analytics. 2 leti
Active Campaign ac_enable_tracking Sledi in beleži aktivnostim posameznika na spletni strani Do izbrisa
  cbc_country name Namenjen je identifikaciji imena države iz katere prihaja obiskovalec spletne strani  
  cbc_country_code Namenjen je identifikacije države iz katere prihaja obiskovalec spletne strani  

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je ASPN d.o.o., Motnica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča ŠPORT TV, ki je dosegljiva na elektronski naslov info@sport-tv.si in vam bo odgovorila v najkrajšem možnem času.

Spremembe Pravil zasebnosti in Politike piškotkov

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe Politike zasebnosti in/ ali Politike piškotkov (v nadaljevanju Pravila). Za kakršne koli posledice sprememb Pravil, ŠPORT TV ne prevzema nobene odgovornosti.

Na spletnih straneh bodo objavljeni vsakokratno veljavna Pravila, sprejeta skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi. Zadnja veljavna verzija splošnih pogojev je na koncu dokumenta označena z navedbo datuma.

Kontakt in prijava kršitev

Za vse pripombe, vprašanja, pritožbe, kršitve ali uporabniške izkušnje povezane s spletno stranjo lahko naslovite na nas preko e-naslova:  info@sport-tv.si ali po pošti na naslov ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Reševanje sporov in uporaba prava

Za spore, ki bi izvirali iz uporabe te spletne strani ali e-novic, se bomo trudili, da se predmetni spori čim prej rešijo sporazumno. V kolikor to ne o mogoče je pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporablja se pravo Republike Slovenije.

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se uporabljajo od dneva sprejema in objave dalje do njihovega preklica oziroma do morebitne spremembe.

Splošni pogoji veljajo od dne 18.1 2019.

ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija